İstanbul’un İlk Sahipleri Fatih Camisinde

by İSTANBUL'DA GEZ !

fatih sultan mehmetFatih Sultan Mehmed Han ve kurmayları sayesinde bugün İstanbul ve Türkiye Cumhuriyeti Dünya’nın en önemli şehrinde ve en güzel coğrafyasında yaşama şansını elde etmiştir.

İstanbul’un yedi tepesinden birine kurulan Fatih Cami ve Külliyesi yapılmadan önce bu tepede, I. Constantinus’un döneminde yapılan Havariyun(12 Havari) kilisesi yer alıyordu. Daha önceleri bu tepede bazı Bizans İmparatorlarının da gömüldüğü rivayet edilmektedir.
Fatih Sultan Mehmed Han, bizans için çok önemli bir yer olan ve Ayasofya’dan sonra en kutsal sayılan, şehrin de ortasında bulunan 12 havari kilisesi’nin (Hagioi Apostoloi) yerini özellikle seçtiği, şehrin ortasında İslam inancına ait bir simge olmasının şehre yeni bir inancın hakim olduğunun işaretlerini vermeyi hedeflediği düşünülmektedir.

Faith Sultan Mehmed Han’ın şehrin ortasına inşa ettirdiği bu cami ve külliyesini örnek bir şehircilik anlayışı ile düzenlediği Fatih Camisini merkez alarak, iki yanında medreseler, bunların önünde bir tarafta aş evi, öteki tarafta hastane, daha ileride bir çarşı ile bir de hamam yer almıştı.
Yapımı 8 yıl süren cami 1470 yılında tamamlanmış olup, 2. Bayezid ve 3. Mustafa zamanlarında yaşanılan depremlerde gördüğü hasar nedeniyle 2 kez yeniden onarılmıştır. Bu onarımlardan sonra cami orijinal görüntüsünden uzaklaşmıştır.fatih cami
Caminin ilk inşasından bugüne depremlerden dolayı bir çok yer değişmek zorunda kalmış ve sadece şadırvan avlusunun üç duvarı, şadırvan, taç kapı, mihrap, birinci şerefeye kadar minareler ve çevre duvarının bir kısmı kalmıştır.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın da Türbesi Fatih Cami Külliyesinde yer almaktadır. Büyük cibali yangınında büyük zarar gören türbede sanduka ve türbe binası 1.Abdülhamid tarafından yenilenmiştir. Sanduka yeniden yapılmış ve üzerine de Kabe örtüsü örtülmüştür.
Fatih’in türbesi ile ilgili bir kaç rivayet vardır. Fatih’in Türbesi hali hazırda 12 havariden kalan yıkıntıların üzerine yapıldığı için cami külliyesi altında bulunan bir dehlizde Fatih’in asıl mezarının yer aldığı, caminin depremlerdeki yenilenme çalışmaları ve depremlerde toprak kaymaları neticesinde yerinin değişmesi ile bugün ki cami mihrabı altında kaldığı rivayet edilmektedir.

Bir dönemin Padişahından Harici Nazırına kadar ve hatta sanatçılarına kadar bir çok muhtereme ev sahipliği yapan Fatih Camisini görmeli ve Protokol tadındaki türbelerde geçmişimiz ve İstanbul’un Osmanlı’daki bu ilk sahiplerine dua ederek minnetimizi Allah huzurunda dile getirmemiz gerektiğine inanıyorum.
Fatih Sultan mehmed türbesi
Fatih Sultan Mehmed Han ve kurmayları sayesinde bugün İstanbul ve Türkiye Cumhuriyeti Dünya’nın en önemli şehrinde ve en güzel coğrafyasında yaşama şansını elde etmiştir.

Fatih Cami külliyesi içerisinde bir çok devlet adamı ve ilim adamının türbesi vardır. Fatih’in eşi ve II. Bayezid’in annesi Gülbahar Valide Sultan’ın, “Plevne Kahramanı” Gazi Osman Paşa’nın, ve mesnevi şarihi Abidin Paşa’nın türbeleri buradadır.
Bunların dışında türbeleri yer alan Devlet adamları, Sadrazamlar, Şeyhülislamlar ve ilmiye mensupları da yer almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır;
*Sadrazam Mustafa Naili Paşa
*Sadrazam Abdurrahman Nureddin Paşa
*Sadrazam Gazi Ahmed Muhtar Paşa
*Şeyhülislam Amasyevi Seyyid Halil Efendi
*Şeyhülislam Mehmed Refik Efendi
*Ahmet Cevdet Paşa
*General Pertev Demirhan
*Emrullah Efendi. Maarif Nazırı.
*Şehbenderzade Ahmed Hilmi Bey, Darülfünun Felsefe müderrisi ve edip
*Yesari Mehmed Esad Efendi, Hattat
*Hariciye Nazırı Veliyüddin Paşa
*Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, HattatFatih sultan mehmet türbesi
*Sami Efendi, Hattat
*Amiş Efendi, Mutasavvıf ve Fatih türbedarı.
*Maraşlı Ahmed Tahir Efendi, Amiş Efendi’nin talebesi
*Kazasker Mardini Yusuf Sıdkı Efendi
*Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, Selatin camileri vaizi
*İbrahim Subaşı (Tokatlı)
*Ahmed Midhat Efendi
*Bolahenk Mehmed Nuri Bey, Musıkişinas, hoca ve bestekar
*Köse Raif Paşa
*Ferik Yanyalı Mustafa Paşa
*Akif Paşa
*Sultanzade Mahmud Celaleddin Beyefendi
*Hariciye Nazırı Mehmed Raşid Paşa
*Hace İshak Efendi

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Yazı Hakkındaki Düşüncelerinizi Paylaşır mısınız ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.